Un festín contínuo: campaña de horario corrido para Jerónimo